Porn Live News        
Free Porn Movies | Free Porn Tube | Free Adult Porn | nude tube cams

Filmy porno

Najlepsze filmy porno w polskim necie. Ostry sex, zboczone filmy erotyczne, sexowne dziewczyny i zbiorowe grupowe jebanie

previous page     [ First ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Last ]     next page
April 14 2008
Posted by xes  [ 14:40 ]
podrywaczki.pl - Pan malarz wymaCHUJe p?dzlem
W?a?nie wraca?am od kole?anki, kiedy na klatce schodowej spotka?am s?siada z góry. S?siad by? niespe?nionym artyst? malarzem. Malowa? jakie? obrazki i stara? si? je sprzedawa? a to w cepelii, a to na starówce jakim? niedowidz?cym turystom. Te jego obrazy to by?a tragedia, ale mimo wszystko zawsze jakim? cucdem udawa?o mu si? opchn?? ró?nym frajerom swoje pseudo malarskie dzie?a. Tak si? sk?ada?o, ?e od pewnego czasu zastanawia?am si? nad kupnem jakiego? obrazu do swojego mieszkania i kiedy teraz spotka?am naszego osiedlowego Picassa, postanowi?am przyjrze? si? jego najnowszemu dzie?u. S?siad w?a?nie popiernicza? na rynek sprzeda? obrazek, wi?c rzuci?am okiem na to co taszczy? pod pach? i ku swojemu zdziwieniu stwierdzi?am, ?e w ko?cu namalowa? co? fajnego. Postanowi?am kupi? ten obraz, ale s?siad krzykn?? za niego tysiaka. Pomy?la?am, ?e mu chyab farby zaszkodzi?y, bo p?aci? tysi?c zeta za takie esy floresy to gruba przesada. Zaprosi?am s?siada do siebie i rozpoczelismy negocjacje. S?siad postanowi? spu?ci? nieco z ceny pod warunkiem ?e pozwol? mu si? tak?e spu?ci? na mnie. No có?.. Pomy?la?am, ?e obraz bardzo mi si? przyda, a przy okazji sprawdz? jak nasz blokowy malarz wywija swoim prawdziwym p?dzlem. Okaza?o si?, ?e swoim fr?dzlem operuje du?o lepiej ni? maluje...
Comments  [ 0 ]
Posted by xes  [ 11:40 ]
pornolia.pl - Go?y ty?eczek na klatce schodowej
Karolina przegra?a zak?ad i musi przespacerowa? si? z go?ym ty?kiem po klatce schodoqwej. Jako, ?e dziewczyna nie jest pozbawiona fantazji, wysz?o jej to bardzo dobrze. Zapraszamy na fotoreporta? z tego wydarzenia, o którym do dzisiaj plotkuj? stare zgorszone baby na naszym osiedlu.
Comments  [ 0 ]
April 11 2008
Posted by xes  [ 09:40 ]
pornolia.pl - Natalia pozuje pzy basenie
Natalia ma zadatki na rasow? modelk?. Jej nieprzeci?tna uroda sprawia, ?e Natalia ju? wkrótce mo?e zrobi? wielk? karier?. Zapraszamy na jej pierwsz? gor?c? fotosesj?.
Comments  [ 0 ]
April 09 2008
Posted by xes  [ 13:45 ]
podrywacze.pl - Dziadek Zygmunt zalicza s?siadk?
Dziadek Zygmunt to legenda naszego osiedla. Wszyscy m?odzi ruchacze zazdroszcz? dziadkowi jego zdolno?ci. Dziadek chocia? jest stary i ?ysy, wci?? bez problemu wyrywa m?ode dupeczki i dyma je na pot?g?. Na osiedlu zaliczy? ju? prawie wszystkie laski. Ostatnio Zygmunt troch? posmutnia?, bo na dzielni najzwyczajniej zaczyna brakowa? dla niego towaru. Zosta?y mu same stare mohery. Niejeden babsztyl z rado?ci? uchyli?by kapy Zygmuntowi, ale wiadomo, ?e na próchnie to jedynie korniki prze?yj?. Dziadek zdecydowanie woli dymac m?ode laseczki. Kilka miesi?cy temu do bloku Zygmunta wprowadzi?a si? nowa lokatorka. Dziadek od dawna próbowa? zapolowa? na t? m?odziutk? sikork?, ale jej m?odej cipki ostro pilnowa? jej ojciec - stary emerytowany esbek. Zygmunt ju? powoli traci? nadziej? i zaczyna? w?tpi?, ?e uda mu si? przewierci? nastoletni? s?siadk?, kiedy pewnego dnia szcz??cie u?miechn??o si? do niego od ucha do ucha. Szed? w?a?nie do sklepu kiedy spotka? Agnieszk?. S?siadka równie? posz?a na zakupy, ale zapomnia?a pieni?dzy i poprosi?a Zygmunta o ma?? po?yczk?. Dziadek wyskroba? 50 zeta z portfela, bo wiedzia?, ?e odzyska je z du?? nawi?zk?. Kiedy Agnieszka przysz?a odda? mu pieni?dze, Zygmunt wiedzia?, ?e takiej okazji nie mo?e przepu?ci?. Raz dwa przeszed? do ofensywy i ju? po chwili jego kutas penetrowa? usta m?odej s?siadki. Agnieszce najwyra?niej spodoba? si? zapa? Zygmunta i jego umiej?tno?ci, bo da?a si? wydyma? na wszystkie sposoby, a na koniec po?kn??a ogrmon? ilo?? spermy Zygmunta.
Comments  [ 0 ]
April 08 2008
Posted by xes  [ 12:30 ]
pornolia.pl - Karolina pozuje nago na ?ó?ku
Karolina bardzo lubi pozowa?, a co najwa?niejsze, bardzo dobrze jej to wychodzi. Dzi?ki temu mo?ecie podziwia? wiele gor?cych fotek z jej udzia?em. Tym razem zapraszamy na interesuj?c? fotosesj? z hotelu.
Comments  [ 0 ]
April 02 2008
Posted by xes  [ 10:30 ]
podrywaczki.pl - Kuternoga dyma piel?gniark?
Jako pracownica s?u?by zdrowia cz?sto odwiedzam pacjentów w domu. Szczególnie w przypadku jakich? urazów i rehabilitacji. Tym razem trafi? mi si? jaki? m?ody kole? z urazem nogi. Musia?am i?? do niego i sprawdzi? czy noga si? goi i czy pacjent wykonuje ?wiczenia rehabilitacyjne. Noga nie wygl?da?a najgorzej, ale kole? skar?y? si? na bóle, wi?c musia?am go wymasowa?. Masa? szybko przeniós? si? z kolana na jego m?odego i wyrywaj?cego si? z gatek fajfusa. Sama nie wiem kiedy gor?cy kutas rekonwalescenta znalaz? si? w moich ustach. Akcja potoczy?a si? b?yskawicznie i ju? wkrótce kuternoga podpieraj?c si? kulami dyma? mnie od tylca a? mi cycki ma?o z?bów nie wybi?y. Jak na chorego i kulawego to naprawd? nie?le wywija? maczug?. Kr?ci? ?mig?em niczym Lucky Luke lassem. Kuternoga tak si? rozgrza?, ?e wkrótce postanowi? troch? poeksperymontowa?. Na?o?y? gumk? na swoj? kul? i w?o?y? mi lag? w otwór a? mi para z uszu posz?a. Pomys?owy Dobromir z niego. Dymanie lag? bardzo mi si? podoba?o, chocia? pocz?tkowo troch? si? ba?am. Seks-terapia okaza?a si? du?o bardziej skuteczna ni? tradycyjne zabiegi rehabilitacyjne, bo po kilkunastu minutach ostrego dymania, kuternoga chlusn?? sperm? z takim impetem, ?e mi ma?o oka nie wybi?. Sperm? mia?am we w?soach, na cyckach, w nosie, na brzuchu i grom wie gdzie jeszcze. Tak mnie obspermi?, ?e ma?o pawia nie pu?ci?am na koniec, ale mimo wszystko warto by?o. Ju? niebawem id? do niego na kolejn? wizyt?...
Comments  [ 0 ]
April 01 2008
Posted by xes  [ 13:50 ]
blow-job.pl - Justyna zarabia stówacza
W ?yciu trzeba twardym by?! Inaczej to cz?owiek sobie nawet nie podupczy. Od rana mia?em takie ci?nienie w jajach, ?e pomy?la?em, ?e jak dzisiaj si? nie spuszcz? to mi sperma uszami try?nie. Wybra?em si? na miasto w celu upolowania jakiej? dupeczki, ale wszystkie fajne lachony spacerowa?y ze swoimi facetami. Nawet najbardziej zawodowe ssanie pa?y nie jest warte tego, ?eby prz okazji dosta? w ry?o, wi?c ju? mia?em sobie odpu?ci?, kiedy zobaczy?em samotnie siedz?c? pod parasolem blondyneczk?. Pierwsza nagroda za wytrwa?o??! Namierzony obiekt! Teraz przyst?pi?em do ataku. Najpierw kombinowa?em jak tu zagada?, ale ci?nienie spermy na mózg skutecznie ogranicza?o moj? elokwencj? i mozliwo?ci wyrafinowanej konwersacji, wi?c podszed?em do lacseczki i wywali?em prosto z mostu, ?e chc?, ?eby mi possa?a pa??. Zgodnie z przewidywaniami laska popuka?a si? palcem w czo?o i powiedzia?a ?ebym si? buja?, ale ja nie dawa?em za wygran?. Ustna perswazja nie przynosi?a skutku, wi?c przeszed?em do planu B i wyci?gna?em portfel, co znacznie polepszy?o moj? pozycj? w negocjacjach. Na widok pieni?dzy lachon sta? si? bardziej sk?onny wypolerowa? mi jajca i po chwili zgodzi? si? skoczy? ze mn? na opuszczony plac budowy. Pa?a zosta?a wypolerowana jak okna na Wielkanoc, a na koniec Justyna przyj??a spor? dawk? bia?ka na twarz.
Comments  [ 0 ]
March 31 2008
Posted by xes  [ 10:30 ]
pornolia.pl - Sylwia szeroko rozchyla nogi
Widz?c j? na ulicy nigdy by? nie zgad? jaka to wyuzdana dziewczyna. Sylwia dopiero zaczyna karier? w bran?y erotycznej, ale ju? od pocz?tku wie jak dobrze i profesjonalnie nale?y rozchyli? nogi przed obiektywem.
Comments  [ 0 ]
March 21 2008
Posted by xes  [ 10:50 ]
pornolia.pl - Ola pozuje w podartych rajstopach
Dzisiaj mamy co? specjalnego dla fetyszystów. Super sesja z Ol?, która w podartych rajstopach prezentuje swoje seksowne stopy oraz mocno obro?ni?t? szpark?. Ta dupeczka doskonale wie co kr?ci prawdziwych koneserów.
Comments  [ 0 ]
March 19 2008
Posted by xes  [ 10:30 ]
pornolia.pl - Joasia pozuje na przystanku
Joasia to kolejna nimfomanka, któr? mo?ecie spotka? na naszej stronie. Laska jest nieuleczaln? sexoholiczk? i na ka?dym kroku szuka okazji do bzykania. Tym razem przy?apali?my j? na przystanku autobusowym, gdzie ubrana tylko w buty, czeka?a na jakiego? ch?tnego ruchacza, który zapakowa?by swojego fajfusa w jej spragnion? nork?.
Comments  [ 0 ]
March 11 2008
Posted by xes  [ 10:30 ]
pornolia.pl - Dorota wpycha sobie latark?
Dorota jako zadeklarowana nimfomanka ci?gle musi mie? co? mi?dzy nogami. Je?li nie ma pod r?k? ch?opaka, dogadza sobie wszystkim co si? do tego cho? troch? nadaje. Tym razem dorwa?a wielk? zielon? latark?. Co prawda nie jest to wibrator, ale te? ma baterie, a co najwa?niejsze jest d?ugie i grube.
Comments  [ 0 ]
March 07 2008
Posted by xes  [ 12:15 ]
podrywacze.pl - Negocjujemy darmowe wypo?yczenie quadów
Wybrali?my si? na weekend do Zakopanego. Chcieli?my skorzysta? z ostatnich dni zimy, zabawi? si? troch? i wyrwa? jakie? dupeczki. Niestety po dotarciu w góry okaza?o si?, ?e w pijackim amoku i roztargnieniu zapomnieli?my zabra? portfele z domu. Zosta?y na stole w kuchni pomi?dzy stosem butelek po browarku. S? takie chwile w ?yciu, ?e cz?owiek dochodzi do wniosku, ?e faktycznie alkohol szkodzi zdrowiu. Tak si? wkurzyli?my, ?e jak szli?my po Zakopcu to si? ?nieg pod nami topi?. W dodatku tu? obok naszego pensjonatu wyczaili?my wypo?yczalni? quadów i skuterów ?nie?nych. Fajnie by?oby poszale? troch? po górach na takich maszynach, ale nie mieli?my kasy. Na nasze szcz??cie okaza?o si?, ?e w?a?cicielk? wypo?yczalni jest m?oda blondyna, która ju? na pierwszy rzut oka robi?a wra?enie, ?e dobrym fiutem nie pogardzi. Wyczuli?my w tym swoj? szans? i na dobre r?ni?cie i na darmow? jazd? quadami. Wieczorem w pensjonacie poszli?my do pokoju w?a?cicielki wypo?yczalni i rozpoczeli?my negocjacje. R?ni?cie by?o intensywne i chyba pani w?a?cicielka zosta?a zaspokojona, bo na drugi dzie? mogli?my testowa? wszystkie skutery i quady ile dusza (a raczej dupa pani w?a?cicielki) zapragnie :)
Comments  [ 0 ]
previous page     [ First ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Last ]     next page


Latest ArticlesShemale Clips | Porn | Big Sex List | Tubuz Porn Tube | Free Adult Blog Host